Maximum material recovery

Indaver is a supplier of high-quality materials and aims to expand this further. We continuously look for new and more efficient ways of recovering materials.

Indaver Molecule Management

Recycling is, mede dankzij de inspanningen van Indaver, de standaard geworden voor afvalstromen zoals glas, papier en plastics. Uit gevaarlijk afval kunnen we echter alleen grondstoffen terugwinnen als we zeker zijn dat dit veilig kan gebeuren voor mens en milieu. Indaver gaat deze uitdaging aan.We zoeken voortdurend naar nieuwe en betere manieren om ook gevaarlijke afvalstoffen te valoriseren. In het verleden lag de klemtoon op het neutraliseren van gevaarlijk afval door molecules af te breken in chemische processen. Nu bestuderen we welke componenten van deze afvalstromen voldoende waardevol zijn om ze op een veilige en efficiĆ«nte manier terug te winnen. We gaan dus kijken naar de kleinste bouwstenen, moleculen, en zien welke opnieuw nuttig en veilig kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de zoutzuurregeneratie van Indaver bij Tata Steel in IJmuiden. We onderzoeken nu of en hoe we chloor, zwavelzuur, fluor, jodium en waardevolle metalen kunnen terugwinnen.

Recovery of residues

Indaver examines how residues could be used from thermal treatment using energy recovery (waste-to-energy). This concerns recovery of rare earth metals, phosphorus and copper. This eliminates the need for mining new raw materials and significantly limits the amount of residues that is dumped.

Share this page